SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Trzemesznie pracuje w godzinach 6.30 – 7.45 oraz 12.20 – 16.00.Uczęszczać  do niej mogą wszyscy chętni uczniowie z naszej szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.
Spośród 24 zapisanych uczniów najliczniejszą grupę stanowią dzieci młodsze, zwłaszcza pierwszoklasiści. Zapewniamy również opiekę wszystkim uczniom poza lekcjami.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest nie tylko opieka, ale również pomoc nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań dzieci, szczególnie czytelniczych i plastycznych. W bieżącym roku szkolnym, w myśl Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom, 20 minut dziennie” - w świetlicy odbywają się zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowań literackich, uwrażliwiające na piękno języka i rozwój wyobraźni dziecka.

W dniach, kiedy piękna pogoda za oknem, dzieci chętnie bawią się na placu zabaw przy szkolnym boisku, chodzą na spacery do pobliskiego parku.
Zwarte w nowym Planie Pracy i Regulaminie Pracy Świetlicy zapisy są znane uczestnikom i przestrzegane. Nawet najmłodsi, pilnują się reguł pracy - zabawy i chętnie integrują w grupie rówieśniczej.

Wszystkie dzieci uczestniczące systematycznie w zajęciach świetlicy dostarczają Deklaracje Uczestnictwa. Są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodzica lub pod opieką opiekuna szkolnego wracają autobusem do domu..Jednorazowe zmiany w odbiorze dziecka ze świetlicy wymagają dostarczenia oświadczenia pisemnego rodzica.

Zobacz zdjęcia z działalności naszej świetlicy << Galeria >>

Nauczyciel świetlicy szkolnej: mgr Katarzyna Borowiecka

Gościmy teraz

Odwiedza nas 302 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie