SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Sprawdzian szóstoklasisty w roku 2014

W dniu 1.04. 2014 roku uczniowie klasy szóstej naszej szkoły przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Arkusz sprawdzianu składał się z 20 pytań zamkniętych i sześciu zadań otwartych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Średni wynik w naszej szkole wyniósł 25,54 pkta. Najwyższy wynik w szkole to 35 punktów. Sprawdzian obejmował: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce . Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Uzyskali za te zadania wynik wyższy niż uczniowie z okręgu. Średnia ilość punktów uzyskanych na sprawdzianie przez naszych uczniów była wyższa niż średnia gminy, powiatu, województwa i okręgu. Należy dodać, że umiejętności korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce w latach ubiegłych kształtowały się na najniższym poziomie wobec innych umiejętności, teraz zaś plasują się na poziomie najwyższym. Wysoki wynik uzyskany przez naszych uczniów jest efektem systematycznej i wielokierunkowej pracy z uczniami oraz doskonalenia różnych umiejętności na wszystkich przedmiotach nauczania.

Sprawdzian szóstoklasisty w roku 2015

Ważne! Nowy sprawdzian!

W roku 2015 będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty. Podstawowe zasady pozostaną niezmienione.

Sprawdzian:

 • jest powszechny, obowiązkowy, pisemny;
 • sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • jest przeprowadzany w szóstej klasie szkoły podstawowej podczas jednego dnia, w pierwszym tygodniu kwietnia;
 • przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Sprawdzian będzie się składał z dwóch części.

Część 1:

 • jeden arkusz obejmujący zadania z języka polskiego i matematyki;
 • czas trwania: 80 minut;
 • zadania z języka polskiego będą sprawdzać odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analizę i interpretację tekstów kultury oraz tworzenie wypowiedzi;
 • zadania z matematyki będą sprawdzać sprawność rachunkową , wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne oraz rozumowanie i tworzenie strategii.

Część 2:

 • arkusz obejmujący zadania z języka obcego;
 • czas trwania: 45 minut;
 • zadania z języka obcego obejmują rozumienie  ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD), rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji i środków językowych.

Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach. Więcej informacji można uzyskać w informatorze umieszczonym na stronie internetowej www.oke.poznan.pl.

Gościmy teraz

Odwiedza nas 236 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie