SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Mamo. Tato. Sprawdź, czy jestem gotowy do pójścia do szkoły?

W wieku 6 lat dziecko powinno:

1. W sferze sprawności umysłowej:

 • opanować analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową;
 • wypowiadać się, wymawiać słowa i budować zdania poprawne gramatycznie;
 • wymawiać prawidłowo wszystkie głoski - jeśli ma wadę wymowy powinno być pod opieką Poradni Logopedycznej;
 • logicznie i dość płynnie opowiedzieć o niedawnym wydarzeniu, opowiedzieć treść obrazka wyodrębniając szczegóły istotne i ważne dla akcji przedstawionej na obrazku;
 • chętnie słuchać czytanych mu książek i potrafić opowiedzieć ich treść;
 • rozpoznawać kolory i umieć je nazywać;
 • znać kilka piosenek i rymowanek dziecięcych;
 • rozumieć i wykonywać polecenia kierowane do niego;
 • mieć dobrą koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową;
 • posiadać dobrą orientację  w schemacie własnego ciała oraz przestrzenną, kierunkową;
 • dobrze orientować się w najbliższym środowisku społecznym i przyrodniczym;
 • umieć liczyć na konkretach;
 • rozpoznawać i nazywać figury geometryczne.

2. W sferze sprawności ruchowej i manualnej:

 • być samodzielne, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych czynności samoobsługowych - zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie i rozbieranie się;
 • ciąć i bezpiecznie posługiwać nożyczkami;
 • wykonywać czynności wymagające zręczności palców, jak nawlekanie koralików, układanie klocków, szycie dużą igłą, gry zręcznościowe, itp.
 • umieć rzucać i łapać dużą piłkę;
 • potrafić skakać, podskakiwać na jednej nodze;
 • sprawnie posługiwać się przyborami do rysowania i pisania, prawidłowo je trzymać;
 • zachowywać prawidłowy kierunek kreślenia figur, szlaczków, liter – od prawej do lewej oraz z góry na dół;
 • odwzorowywać podane kształty;
 • wykonać pracę na zadany temat różnymi technikami plastycznymi;
 • być sprawne ruchowo, szybkie, zwinne;
 • mieć sprawną równowagę;
 • mieć ustaloną lateralizację – dominuje jedna strona.

3. W sferze umiejętności społecznych:

 • starać się wykonywać czynności do końca, w określonym czasie, wytrwale;
 • zachowywać się rozważnie;
 • przestrzegać ustalonych zasad, zastosować się do reguł gier i zabaw;
 • mieć ufny stosunek do otoczenia;
 • panować nad reakcjami emocjonalnymi, nie ulegać chwilowym nastrojom;
 • potrafić dzielić się z innymi;
 • być lubiane, akceptowane przez rówieśników;
 • nie reagować agresywnie ani zbyt emocjonalnie w obliczu trudności, niepowodzeń;
 • pomagać w prostych pracach domowych;
 • dbać o utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu;
 • być chętne do pomocy, pożyteczne;
 • skupić uwagę na danej czynności;
 • dostosować się do nowej sytuacji i środowiska;
 • chętnie bawić się z rówieśnikami;
 • zależnie od sytuacji poprowadzić zabawę, podporządkować się grupie, współpracować.

Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go może w przybliżeniu określić czy dziecko osiągnęło ten poziom dojrzałości, którego wymaga szkoła. A jeśli nie jest jeszcze gotowe, to w którym obszarze należy udoskonalać jego umiejętności, popracować pod kierunkiem nauczyciela, czy może zgłosić się do specjalistów w poradni.
Aby próg szkolny dziecko przekroczyło w miarę spokojnie, bez stresu należy je do tego przygotować.

Oto kilka praktycznych wskazówek:

 • nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
 • dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
 • powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba;
 • wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;
 • należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki:
  • ład, spokój i pogodna atmosfera w domu;
  • utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem;
  • przestrzeganie stałego rozkładu dnia;
  • wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości  i punktualności;
  • zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.
 • gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły:
  • rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało;
  • przeglądajmy jego zeszyty;
  • chwalmy, zachęcajmy do pracy;
  • nie krzyczmy jeśli czegoś nie potrafi, ale spróbujmy mu pomóc;
  • współpracujmy z nauczycielami;
  • nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych.

Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna, umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce. Proszę zastanowić się poważnie nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli potrzebna będzie pomoc specjalisty, proszę nie obawiać się po nią sięgnąć.

Gościmy teraz

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie