SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

"Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu Państwa".

 

Dnia 14 maja 2009r. w SP Trzemeszno odbyła się wielka uroczystość nadania imienia szkole. Cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne i Rada Szkoły wspólnie z Dyrektorem SP Trzemeszno postanowiła przyjąć imię „Polskich Strażaków”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Sulęcinie, Pan Burmistrz Michał Deptuch, Prezesi Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego PSP Edward Fedko i Stanisław Węsierski, Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie, a przedstawiciel Biura Poselskiego odczytał list gratulacyjny od pani poseł Bożeny Sławiak. Szkoła otrzymała również list gratulacyjny od Premiera RP Waldemara Pawlaka.
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele partnerskiej gminy z Friedland (Niemcy) z panem burmistrzem, dyrektorem zaprzyjaźnionej szkoły oraz delegacją nauczycieli i uczniów. Uroczystość została rozpoczęta mszą św. w kościele parafialnym, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Na placu szkolnym, przedstawiciel Rady Miejskiej w Sulęcinie odczytał uchwałę o decyzji nadania imienia szkole, po czym wręczył ją pani dyrektor SP Trzemeszno Teresie Mazur. Zgromadzeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz miejscowa ludność wysłuchali historii powstania nazwy patrona szkoły, a pan burmistrz odczytał historię szkoły.
Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z pełną nazwą Szkoły Podstawowej w Trzemesznie im. Polskich Strażaków. Pamiątkowego odsłonięcia dokonali wspólnie przedstawiciele władz, nauczycieli i uczniów, po czym delegacja złożona z fundatorów sztandaru przekazała sztandar pani dyrektor Teresie Mazur. Sztandar został przejęty przez poczet uczniowski, a przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Po przemówieniach i części oficjalnej ceremonii nadania imienia szkole nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie przedstawili historię pożarnictwa w Polsce na przestrzeni wieków, a w montażu poetycko-muzycznym można było wysłuchać; pięknych słów i piosenek o strażakach, gry na fletach i dzwonkach, a także wzniosłych życzeń dla wszystkich polskich strażaków. Całość uroczystości uświetniona została przygotowanymi przez uczniowską drużynę strażacką pokazami praktycznymi, w których mali strażacy mogli popisać się umiejętnościami zdobytymi u boku strażaków z Trzemeszna. Uczestnicy uroczystości mogli również wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Grochowie, którą od wielu lat szkoła w Trzemesznie jest zaprzyjaźniona. Nieodłączną częścią uroczystości nadania imienia szkole była wystawa pod hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” poświęcona „Straży Pożarnej Dawniej i Dziś”. Można było zapoznać się z sukcesami trzemeszniańskich strażaków oraz osiągnięciami uczniów w dziedzinie wiedzy o straży pożarnej. Ważną częścią wystawy była prezentacja historii szkoły i jej dorobku od 1945r. do dziś. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkoły, które były dostępne dla zwiedzających. Jednak najistotniejszy szczególnie dla tutejszych strażaków i miejscowej ludności był przywieziony przez Radę Miejską w Sulęcinie projekt remizy strażackiej, który każdy mógł obejrzeć, a który wkrótce będzie realizowany. Na ten moment od wielu lat czeka tutejsza społeczność, a szczególnie strażacy.
Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, sprzyjała również piękna słoneczna pogoda, a zaprzyjaźnieni goście wygłosili wiele serdecznych słów, gratulacji w wyborze patrona szkoły, jak również uwieńczono tę podniosłą chwilę wpisami do KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ obchodów patrona szkoły, w której się znalazło wiele wspaniałych życzeń i podziękowań. Było wiele kwiatów, podziękowań i chwil wzruszenia. Na uczestników uroczystości czekał również wykwintny poczęstunek zorganizowany w grochowskiej remizie strażackiej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby uroczystość nadania imienia szkole mogła odbyć się w tak okazałej oprawie i miłej atmosferze. Dziękuję przedstawicielom Rady Miejskiej w Sulęcinie, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp., przedstawicielom Straży Pożarnych, dyrektorom szkół, pocztom sztandarowym, absolwentom szkoły, rodzicom, a także tutejszym strażakom OSP Trzemeszno, Orkiestrze Dętej z Grochowa za udział w uroczystości i okazane wsparcie, aby tak ważna historyczna chwila mogła zaistnieć.
Z najlepszymi życzeniami serdecznie dziękuję.

Gościmy teraz

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie