Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 maja 1791 roku, zwana oficjalnie Ustawą rządową, była śmiałą jak na owe czasy próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu ideałów oświecenia. Czyniła wielkie wyłomy w ustroju stanowym i wprowadzała Polskę na drogę postępu. Przeszła do tradycji polskiej jako symbol dążeń do odrodzenia politycznego i kulturalnego narodu polskiego. Wiązano z nią nadzieje na umocnienie pozycji międzynarodowej Polski, przeprowadzenie reform ustrojowych państwa, a także na zapewnienie niezależności politycznej i integralności terytorium państwa polskiego.

W naszej szkole zgodnie z tradycją upamiętniono Konstytucję 3 maja. Uczniowie klas czwartej i piątej pod kierunkiem Pani Joanny Cichały oraz Panów Stanisława Dziadasa i Aleksandra Tracza brali udział w akademii szkolnej w dniu 28 kwietnia 2023 roku. W widowisku słownym i muzycznym jeszcze raz wszyscy mogliśmy sobie przypomnieć okoliczności uchwalenia Ustawy Majowej i jej ogromne znaczenie dla tradycji niepodległego państwa polskiego. Nie zabrakło dobrej zabawy i gry aktorskiej, a przede wszystkim wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Należy podziękować uczniom oraz nauczycielom za włożony trud i zaangażowanie. Vivat Konstytucja, vivat Król, Vivat wszystkie stany.