Dzień Ziemi

Amelia Antonina Dudasz klasa V

21 kwietnia 2023r. obchodziliśmy w naszej szkole „Światowy Dzień Ziemi”. W tym dniu przeprowadzono w szkole szereg akcji, których celem było promowanie postaw ekologicznych oraz przypomnienie o potrzebie ochrony środowiska. Jak co roku uczniowie wszystkich klas włączyli się w obchody tego święta poprzez przygotowanie plakatów o tematyce związanej z świętem Ziemi. Dodatkowo uczniowie klasy V przygotowali prezentację dedykowaną młodszym uczniom naszej szkoły na temat: „Przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu”. Prezentacje stanowiły materiał dydaktyczny do realizowanych zajęć tematycznych dla uczniów klas I-IV. Oprócz pogłębiania wiedzy teoretycznej, uczniowie czynnie przysłużyli się naszej planecie. Najmłodsi uczniowie posprzątali park, natomiast starsze klasy posadziły rośliny na klombach przed szkołą. W tym dniu na boisku szkolnym odbywały się óżne konkurencje i zabaw sportowych. Na zakończenie Obchodów Dnia Ziemi uczniowie zjedli kiełbaski przygotowane na grillu przez radę rodziców. Wszyscy uczniowie włączyli się w akcje i wspaniale się bawili.

Pamiętajmy, że Ziemia to nasz dom i musimy o nią dbać- nie tylko od święta!!!!!