Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W naszej szkole corocznie upamiętniamy ważne wydarzenia z dziejów narodu i państwa polskiego. Święto Niepodległości zajmuje szczególne miejsce. Symbolizuje ono dążenia narodu polskiego do odbudowy własnego, suwerennego państwa. Przypomina o czasach zaborów, kiedy Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Staramy się zawsze uroczyście upamiętnić wydarzenia 1918 roku.

11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski otrzymał władzę nad wojskiem od Rady Regencyjnej w Warszawie. Podporządkowały mu się wszystkie ośrodki władzy polskiej. Wkrótce przyjął tytuł Naczelnika Państwa z szerokimi uprawnieniami do kierowania sprawami cywilnymi i wojskowymi. Niepodległość wybuchła i stanowi efekt dokonań wielu Polaków. Odrodzona Rzeczpospolita jest naszym wspólnym dobrem. To, co Polacy osiągnęli zawdzięczają własnym działaniom w myśl polskiej racji stanu. W tym roku obchodzimy już 104. rocznicę odzyskania niepodległości.

9 listopada 2022 roku uczniowie klas: II,IV, V i VII zaprezentowali program artystyczny pod kierunkiem Pani Anny Czwalińskiej. Nauczycielami wspierającymi byli Pani Elżbieta Arciszewska i Aleksander Tracz. Była świetna gra aktorska, piękna prezentacja pieśni legionowych, recytacja poezji i przemówień marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawiono rys historyczny na temat losów Polaków w XIX i na początku XX wieku. Na koniec uczniowie z należytą powagą zaśpiewali hymn narodowy. Było mnóstwo zabawy i refleksji .Będąc razem mogliśmy przypomnieć sobie trudne losy naszej Ojczyzny i świętować w tym wyjątkowym dniu. Wszystkim uczniom przygotowującym apel szkolny i dekoracje dziękujemy za włożoną pracę i zachęcamy do dalszych działań.