Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin

W roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Sulęcin realizowano projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin”. Jego celem był wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. dla 375 dzieci, nabycie przez nich kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w miejsko-wiejskiej Gminie Sulęcin.

Przez kilka miesięcy przedszkolaki uczestniczyły w różnego typu zajęciach rozbudzających ich kreatywność i wspierających zainteresowania: Ciekawy światy przyrody – mali odkrywcy, Przedsiębiorczy przedszkolak, Kreatywny przedszkolak, Umiejętność uczenia się w edukacji przedszkolnej, Podróż na matematyczną wyspę oraz Mały przedszkolak – zdolny informatyk. Twórcy tego przedsięwzięcia założyli, że w trakcie zajęć lub po ich ukończeniu każde dziecko stanie się bardziej samodzielne, współodpowiedzialne, podejmie się rozwiązywania problemów, współdziała i współpracuje z innymi przy jednoczesnym zachowaniu swojej odrębności, rozwinie swoją fantazję, kreatywność, twórczość, zauważy, że ma możliwość wyboru i umiejętnie będzie z niej korzystać, zaplanuje swoją zabawę, pozna i zastosuje podstawowe zasady savoir-vivre.

Przedsiębiorczy przedszkolak poznał znaczenie słowa oszczędzanie i jego zalety, także pojęcia: skarbonka, konto bankowe, cena, bankomat, kasa fiskalna, reklama. Od tej pory nie są mu też obce nowinki przyrodnicze, temat ekologii oraz wiedza, jak zadbać o własne zdrowie. Matematyk kształtował umiejętność liczenia, poznawał figury geometryczne, używał przyborów matematycznych w praktyce, poznał zasady działania zegara, rytm dobowy, dni, tygodnie, miesiące i pojęcie czasu. Przyrodnik odkrywał piękno natury, poznawał zjawiska przyrodnicze, obserwował i wyciągał wnioski z własnych obserwacji, przeprowadzał proste oświadczenia pod okiem nauczyciela. Kreatywny przedszkolak brał udział w zajęciach ruchowych, plastyczno – technicznych, tworzył dzieła z plasteliny, papieru, malował farbami, śpiewał piosenki i brał udział w improwizacjach muzyczno – ruchowych. Informatyk rozpoczął swoją przygodę z komputerem, poznał podstawowy sprzęt i zasady jego działania, tworzył swoje pierwsze prace za pomocą różnych programów.

Dzieci zaznajamiały się z pracą w grupie i pracą indywidualną oraz różnorodnym stylem uczenia się. Stwarzając różne sytuacje problemowe przedszkolaki przyswajały umiejętność gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracowały przy wykonywaniu zadania i brały odpowiedzialność za wynik swoich działań. Nauczyciele mieli możliwość wprowadzania dzieci w ten otaczający ich świat dorosłych. Dodatkowo kilku z nich rozwinęło swoje umiejętności biorąc czynny udział w szkoleniach: Rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych czy Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników.