Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2023/2024

Najważniejszym celem edukacji w szkole podstawowej jest dbałość o całościowy rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny każdego dziecka. Nasi nauczyciele zdają sobie sprawę, iż kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Staramy się więc zapewnić bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia, realizując obowiązującą Podstawę Programową oraz zapewniając uczniom szereg zajęć dodatkowych, do których należą m.in.: