Świetlica

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Trzemesznie pracuje w godzinach 6.30 – 7.30 oraz po lekcjach do 15.30. Uczęszczać do niej mogą wszyscy chętni uczniowie z naszej szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Spośród zapisanych uczniów najliczniejszą grupę stanowią dzieci młodsze, zwłaszcza pierwszoklasiści. Zapewniamy również opiekę wszystkim uczniom poza lekcjami.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest nie tylko opieka, ale również pomoc nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań dzieci, szczególnie czytelniczych i plastycznych. W myśl ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom, 20 minut dziennie” - w świetlicy odbywają się zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowań literackich, uwrażliwiające na piękno języka i rozwój wyobraźni dziecka.

W dniach, kiedy piękna pogoda za oknem, dzieci chętnie bawią się na placu zabaw przy szkolnym boisku, chodzą na spacery do pobliskiego parku.

Zawarte w nowym Planie Pracy i Regulaminie Pracy Świetlicy zapisy są znane uczestnikom i przestrzegane. Nawet najmłodsi, pilnują się reguł pracy - zabawy i chętnie się integrują w grupie rówieśniczej.

Wszystkie dzieci uczestniczące systematycznie w zajęciach świetlicy dostarczają Deklaracje Uczestnictwa. Są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodzica lub pod opieką opiekuna szkolnego wracają autobusem do domu. Jednorazowe zmiany w odbiorze dziecka ze świetlicy wymagają dostarczenia oświadczenia pisemnego rodzica.

Uczniami na świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 będą się opiekować: