Samorząd uczniowski

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim jest działalność Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym, co roku we wrześniu odbywają się wybory nowej rady Samorządu Uczniowskiego. W piątek 15 września 2023r. odbyły się w szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024. W wyborach kandydowało 10 uczniów - po dwóch przedstawicieli z klas od IV do VIII. Spośród kandydatów uczniowie wybrali w tajnych i demokratycznych wyborach nowy Samorząd Uczniowski. Zwyciężyli uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Do rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodniczący

Członkowie

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są pani Małgorzata Ankudo i pani Anna Czwalińska.

Nowo wybranemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów, trafnych decyzji oraz ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy.