Uczniowie

W szkole uczą się dzieci od klasy I do VIII. Godziny lekcyjne trwają od 7.45 do 14.10, w ciągu dnia jest maksymalnie 7 lekcji. Po każdej lekcji mamy 10-minutową przerwę.
Plany lekcji są inne dla każdego rocznika. W szkole uczą się m.in. dzieci z Trzemeszna Lubuskiego, Długoszynka, Grochowa, Wielowsi czy Zarzynia. Dzieci mają zorganizowane przyjazdy i odjazdy autobusów

Szkoła posiada świetlicę, uczniowie mogą się zapisać na zajęcia dodatkowe, lub do klubu przyjaciół biblioteki. Mogą również brać udział w kołach zainteresowań.

Zachęcamy naszych uczniów do pomocy potrzebującym poprzez wolontariat.