Kadra

Rola nauczyciela i wychowawcy w kształceniu uczniów jest prawie tak ważna, co rodziców i innych członków rodziny. Kadra szkolna ma kontakt z uczniem przez kilka godzin każdego dnia i może na bieżąco oceniać jego postępy i zachowanie.

W skład kadry szkolnej wchodzą: